Advokáti
JUDr. Jan Mach
Mgr. Aleš Buriánek
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

zdravotnické právo - právní zastupování lékařů

Články 21-40 od nejnovějšího.

Jak postupovat při úhradě zdravotních služeb poskytnutých zahraničním pojištěncům, kteří předloží Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)
Osoba pečující o poškozeného není k podání žaloby o náhradu škody na zdraví, resp. o úhradu účelných nákladů spojených s léčením věcně aktivně legitimována
Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovilo v Seznamu zdravotních výkonů požadavky na personální vybavení v rozporu se zákonem
K otázce, co lze považovat za účelné náklady spojené s léčením ve smyslu § 449 občanského zákoníku
Zákon o specifických zdravotních službách

Článek byl uveřejněn v časopise Zdravotnické fórum, nakladatelství Wolters Kluwer.

 Ke stažení [PDF]:

  I. část

  II. část

  III. část

  IV. část

  V. část
Nové zákony ve zdravotnictví – přehled povinností a změn

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Přehled povinností, které musí nově splnit poskytovatel zdravotních služeb, a deliktů, za které hrozí poskytovateli sankce, včetně výše sankce a právní úpravy dle zákona č. 372/2011, o zdravotních službách

 Ke stažení zde [DOC]
Pokuty – obrana poskytovatelů

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Jaký smysl má vnitřní řád zdravotnického zařízení?

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Doporučení některých ustanovení, která by měla být zahrnuta do vnitřního řádu lůžkového zdravotnického zařízení
Je výše odměny ambulantním specialistů třicet haléřů za bod ústavně konformní?

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Lege artis – náležitá odborná úroveň podle nového zákona o zdravotních službách

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
VZOR SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 Ke stažení zde [DOC]
Nejfrekventovanější instituty pracovního práva ve zdravotnictví
Neoprávněné zveřejňování osobních údajů o lékaři
Neuzavření dohody o výši úhrady zdravotní péče
nečiní smlouvu mezi zdravotnickým zařízením
a zdravotní pojišťovnou neplatnou

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Postup lékaře při odmítání povinného očkování ze strany rodičů

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Právní postavení českého lékaře

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Profesní standardy, doporučené postupy a závazná stanoviska

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)
Znalci ve zdravotnictví

(článek byl uveřejněn v časopisu ČLK Tempus medicorum)

Články 21-40 od nejnovějšího.

Žaloby o náhradu škody na zdraví

Právní zastupování v řízeních o žalobách o náhradu za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, o jednorázové odškodnění pozůstalých; jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody

Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení na s.r.o.

Příprava všech podkladů nezbytných pro založení lékařské praxe jako společnosti s ručením omezeným, podání návrhu na zápis do OR, komunikace s OR, příprava smlouvy o prodeji lékařské praxe. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

Žaloby na ochranu osobnosti

Právní zastupování v řízeních o žalobách o omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti

Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

Všechna podání v trestním řízení, účast při úkonech trestního řízení (výslech lékaře, svědků, znalců, prostudování trestního spisu, účast na hlavním líčení, veřejném zasedání)

Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

Právní zastupování ve sporech o uplatnění regulačních srážek za léky či vyžádanou péči, ve sporech o úhradu zdravotních služeb; vypracování návrhů na smírčí jednání, posuzování úhradových dodatků a smluv se zdravotními pojišťovnami

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

Plný právní servis, zastupování v soudních sporech, správních řízeních, příprava a posuzování smluv, vnitřních předpisů atp.

Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

Právní zastoupení ve sporech o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, o mzdové (platové) nároky zaměstnanců, náhradu škody, či ve věci kvalifikačních dohod

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Realizace kvalifikovaných odborných přednášek, seminářů, příprava článků a rozsáhlejších odborných publikací v oblasti zdravotnického práva